DE STEM VAN ZEELAND

'DE VOGEL' IN HENGSTDIJK BESTAAT 50 JAAR

Hengelclub heeft nieuwe injectie nodig

HENGSTDIJK - De Hengstdijkse zoetwater- hengelvereniging de Vogel bestaat vijftig jaar. De vroeger florerende visclub is volgens bestuurslid R. Burggrave de laatste tijd een beetje aan het dood- bloeden. De vereniging telt op dit moment ongeveer dertig leden, van wie twee jeugdleden.

"We willen proberen het leden-aantal wat op te vijzelen, want ik zou onze vereniging niet graag ten onder zien gaan", vertelt Burggrave. Het bestuur van de vereniging, dat naast Burggrave bestaat uit R Boogaert (voorzitter), C. de Bruyn (secretaris/penningmeester), R Kint en J. van Vlierberge, probeert er alles aan te doen om de sfeer binnen de club zo opti- maal mogelijk te houden en de drempel om lid te worden laag. "We hebben bepaalde regels ingevoerd om het de mensen die lid zijn zo gemakkelijk mo gelijk te maken. Omdat we de sportvisserij niet te duur willen houden is de contributie erg laag en proberen we ook de kosten van het vissen te drukken", legt Burggrave uit.

Een van de grootste problemen van hengelvereniging De Vogel is, dat de club niet. kan beschikken over een eigen viswater. "Visclubs die wel een eigen water hebben kunnen veel meer activiteiten ondernemen. Ze nodigen bijvoorbeeld andere verenigingen uit om te komen vissen. Wij kunnen dat niet omdat we te maken hebben met een beroepsvisser op De Vogel. Hoewel de verhouding met hem goed is, zou het voor ons ideaal zijn als we de beschikking zouden hebben over een eigen stukje viswater.
Hoewel de Hengstdijkse vissers geen eigen viswater hebben, organiseren zij elke jaar vier clubwedstrijden om uit te maken wie de beste visser is. Gemiddeld wordt hieraan deelgenomen door zo’n zeveniren fanatieke vissers. Burggrave zou graag meer jeugdeleden binnen de gelederen hebben. “Dat we zo weinig jeugd hebben komt, denk ik, doordat er tegenwoordig op praktisch ieder dorp zoveel verschillende mogelijkheden tot sporten zijn. Er is waarschijnlijk genoeg jeugd die wel zou willen vissen, maar het ligt er maar aan waar ze uiteindelijk voor kiezen. Ze gaan eerder voetballen of tenissen.”
Er is sprake van dat de geschiedenis terug gaat tot de tweede Wereldoorlog. Rchiefmateriaal uit die periode is niet bewaard gebleven, maar, zegt Burggrave, “mijn vader is 94 en die viste aan het eind van de dertiger jaren ook al op DE Vogel. Ons kasboek begint pas in 1954, maar je weet hoe dat vroeger ging. Alles werd op losse papiertjes bijgehouden en die verdwenen dan in de binnenzak en gingen op een bepaald moment verloren.” Burggrave, die zelf al ruim vijfenveertig jaar vist op De Vogel, denkt dat het viswater in die tijd veel visrijker was dan nu het geval is. “Het viswater op De Vogel is verbrasemt. Er zit tegenwoordig tev veel brasem op. Dat heeft te maken met de waterkwaliteit. We weten niet precies hoe het daar op De Vogel mee gesteld is en zouden daar graag gedetailleerde informatie over willen krijgen.”
Vrijdag 12 mei houdt de vereniging haar jaarvergadering in café De Waal op Hengstdijk. Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur begint, zal ondermeer gesproken worden over de viering van het vijftigjarig bestaan. “Hoewel de club op dit moment in een dal zit, proberen we toch in ieder geval iets te organiseren, om ons jubileum te vieren.”


Klik op een foto
voor een grotere weergave.