HSV de Vogel

Wedstrijdreglement

Opgesteld voor seizoen 2017 en goedgekeurd tijdens de Algemene vergadering van 15 april, 2017

1. Elke deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen.

2. Er wordt gevist op de “Grote Vogel”. Datums en tijden volgens de jaarlijkse kalender.
Het bestuur overhandigd deze jaarlijkse kalender aan alle deelnemers.

3. Aan de wedstrijden kan worden deelgenomen door leden van H.S.V. “de Vogel” die hun lidmaatschap voor dit seizoen voldaan hebben.

4. Afmelden tot één uur voor de wedstrijd. De nummers worden getrokken om 7:45 uur. Indien mogelijk het bestuur inlichten, email:
hsvdevogel@gmail.com
als men niet aanwezig kan zijn tijdens een wedstrijd. Dit i.v.m. het uitzetten van plaatsing nummers.

5. De plaatsen worden door loting aangewezen. Elke deelnemer vist vier keer aan het voorste gedeelte van de weide en vier keer aan het achterste gedeelte van de weide. De sloot is de grensbepaling. De 9ewedstrijd wordt er voor degene die voor de 9ekeerdeelnemen dit seizoen over
de hele weide geloot. Voor plaatsing worden er geen uitzonderingen gemaakt.
Plaatsing wordt bij gehouden door het bestuur.
Tijdens de kermiswedstrijd en koppelwedstrijd wordt er geloot voor de gehele vis weide.

6. Er wordt gevist met 1 hengel, 1 tuig, 1 haak. De maximale lengte van de vaste hengel is 11,5 meter. De winckle picker, feeder, swingtip, karperhengel en dobbermatchhengel zijn toegestaan. 

7.  Elke visser dient in zijn eigen vak te vissen. Dat wil zeggen recht voorruit.

8. Vis niet gehaakt aan de eigen haak telt niet mee en dient onmiddellijk in hetzelfde water teruggezet te worden.

9. Vis die gevangen wordt dient ten aller tijde bewaard te worden in een leefnet. Wordt dit niet nageleefd volgt er een sanctie.

10. Het begin en einde wordt aangegeven door een signaal. Bij het eerste signaal: start wedstrijd. Tweede signaal: einde wedstrijd.

11.  Het gereedhouden van een reservehengel is toegestaan. Vis moet afgehaakt zijn voordat de reservehengel in gebruik genomen mag worden.

12. Tijdens de wedstrijd mag veranderd worden van hengeltype.

13. Voeren en vissen voor het beginsignaal is verboden. Indien bij het eindsignaal een vis is aangeslagen, mag deze worden afgevangen tot 15 minuten na het eindsignaal.

14. Aas naar eigen keuze, uitgezonderd stukje vis en gekleurde maden. Rubiver is toegestaan. Amorce als aas is toegestaan. Voer naar eigen keuze, uitgezonderd stukje vis, gekleurde maden en gekapte pieren. Voeren met amorce is verboden.
Voeren met korf en voerveer is alleen toegestaan met de winckle picker, feederhengel of swingtip.

15. Er wordt gevist op gewicht, alle vissoorten die gevangen worden tellen mee. Snoek en grote karper wordt gelijk gewogen en terug gezet na weging door het bestuur.

16. Elke visser dient persoonlijk zijn prijs af te halen na de wedstrijd. Indien belet dient dit voor aanvang van de wedstrijd aan een der
bestuursleden meegedeeld te worden en een plaatsvervanger aangeduid te worden.

17. Nylon leefnet van voldoende lengte verplicht +/- 2 meter.
Maximum gewicht per leefnet is 20 kg.

18. Onderlinge hulp bij het scheppen van de vis is toegestaan.

19. Verplichte weging direct na afloop van de wedstrijd aan het water. Bij gelijk gewicht en het zelfde aantal vis beslist het laagste
plaats nummer.

20. De organiserende vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen,
vermissingen etc. voor tijdens of na de wedstrijd.

21. Bij niet deelname aan een wedstrijd worden 50 punten extra toegekend. Bij het niet vangen van vis tijdens de wedstrijd worden er geen strafpunten toegekend. Van de negen wedstrijden tellen er zeven mee voor het eindklassement.

22. Laat uw visplaats schoon achter!

23. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

24. Bij overtreding van het reglement kan uitsluiting volgen.

25. Bindende beslissingen worden genomen door middel van stemming door de leden.
Meerderheid van stemmen is beslissend. 

Het bestuur zou het op prijs stellen dat u als deelnemer dit reglement opvolgt.